Hvad er smerte og hvilke forskellige typer smerter findes der?

Smerter kan gøre vores verden mindre

Ind i smerten

Det fysiske og følelsesmæssige ubehag, som vi lider af skader eller sygdom, er almindeligvis kendt som smerte. Smerte er en universel oplevelse, der påvirker alle, lige fra mennesker til dyr, og fungerer som et advarselssignal, der informerer os om en potentiel eller eksisterende skade. Smerte kan variere fra mild til intens og være enten akut (kortvarig), kronisk (langvarig) eller diffus. Der er mange spørgsmål når det kmmer til smerte. Hvem tåler mest smerte? Hvem er sensitive overfor signaler fra kroppen? Hvordan spiller kost duft og tankegang ind på smerte? Smerte et komplekst fænomen, som er vanskeligt at diagnosticere og behandle på trods af dets udbredelse.

At forstå smerte og dens funktion er afgørende for at have en så tilfredsstillende hverdag som mulig på trods af de mange udfordringer som livet byder os som mennesker.

Definition af smerter

Smerte kan være en gådefuld ting, da definitionen af smerte er baseret på en persons egen personlige oplevelse og fortolkning af ubehag. Den internationale sammenslutning til undersøgelse af smerte (IASP) er dog gået videre med at beskrive det som en ubehagelig, følelsesmæssig og sensorisk oplevelse, der er forbundet med en faktisk eller potentiel vævsskade – eller med andre ord, noget som (gennem vores forståelse og oplevelse af verden) kan forårsage virkelig lidelse.

Smerte er vores krops advarselssignal, der fortæller os, når noget ikke er i orden, og det er vigtigt at forstå det for at bevare vores fysiske, følelsesmæssige og sociale sundhed. 

Ved at forstå smerter og smerteoplevelsen, kan vi gennem smerteforebyggelse og smertebehandling hjælpe os selv og hinanden med at beskytte os selv, helbrede og

Forskellige typer smerter

Typisk klasificeres smerter ud fra:

  • Ud over placeringen af smerter som eks. mavepine eller hovedpine.
  • Styrken af smerten med ord som mild/let, moderat/middel eller svær/alvorlig. 
  • Årsagen som ved kræftrelaterede smerter, nervesmerter (neur-opatiske smerter) eller smerter efter en operation (postoperative smerter). 

I litteraturen beskrives smerter almindeligvis dog mest i termerne: akut smerte, kronisk smerte, diffus smert, nociceptive smerter og 

Akutte smerter

Akut smerte er karakteriseret ved  pludselige, kraftige smerter. Smerten er typisk et resultat af et traume,  f.eks. knoglebrud, forbrænding eller operation, og aftager normalt inden for få timer eller dage. 

Når man oplever akutte smerter, guides opmærksomheden hen på tilstedeværelsen af vævsskader og på et behov for at afhjælpe skaden hurtigt.

Kroniske smerter

Kroniske smerter  varer i mere end tre måneder og varer derfor ved i længere tid end akutte smerter. Der er flere forskellige tilstande, der kan forårsage denne smertetype, som eks. gigt, kræft og nerveskader. Kroniske smerter opleves fysisk og følelsesmæssigt, påvirker ens tanker og har en indvirkning på ens sociale liv. 

  • Det fysiske aspekt af kroniske smerter kan medføre muskelspændinger og spasmer, træthed, nedsat mobilitet, hovedpine og andre fysiske symptomer. 
  • På det følelsesmæssige plan kan det føre til følelser af håbløshed, depression og vrede. 
  • Det kan også påvirke ens tankeprocesser og gøre det svært at koncentrere sig, huske og organisere tanker. 

Socialt kan kroniske smerter påvirke evnen til at arbejde, socialisere og deltage i daglige aktiviteter. Kroniske smerter kan have negativ indvirkning på ens relationer, da det som regel kan øge oplevelsen af træthed, udmattelse og i det hele taget bidrage til en følelse af at  eller overvældet til at engagere sig i andre.

Diffuse smerter

Diffus smerte refererer til en smerteoplevelse som ikke er lokaliseret et bestemt sted, og som kan være svær at finde årsagen til. Smerten beskrives ofte som en der kommer indefra kroppen, som kan pulsere, er flytbar og kan opleves som både kold, varm, brændende og sitrende. Diffuse smerter antages at komme fra en bred vifte af årsager som eks. nerveinflamation, vævsskade, overbelastning, piskesmæld og fibromyalgi

Nociceptive smerter

Nociceptive smerter er smerter, der skyldes aktivering af nociceptorer, som er specialiserede nerveender, der er ansvarlige for at registrere vævsskader og inflammation et bestemt sted på kroppen. Nociceptionsprocessen gør det altså muligt for kroppen at opdage og reagere på skadelige påvirkning som eks. kulde, varme og vævsskader. Disse smertefulde påvirkninger genkendes af nociceptorer, som er specialiserede sensoriske receptorer, der er placeret i hele kroppen. Formålet med nociceptive receptorer er at hjælpe kroppen til at hele hurtigere samt advare den om aktuelle skader, og derigennem bekytte kroppen for skader som kan ultimativt kan true kroppens evne til at leve.

Funktionelle smerter

Funktionel smerte beskrives som en funktionsfejl i den måde som hjernen behandler signaler på. 

De mest almindelige former for funktionelle smerter er:

  • Fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom (CFS)
  • Kronisk regionalt smertesyndrom (CRPS)

Neuropatiske smerter

Neuropatiske smerter er smerter som sker ifb. med skade, forstyrrelse af nervesystemet. Forstyrrelsen kan skyldes en bred vifte af årsager gående fra skader, infektion eller sygdom. Forstyrrelsen af nervesystemet kan ske i alle dele af det som eks. rygmarven og hjernen.

Smerten beskrives ofte som en brændende eller elektrisk-lignende smerte og kan have ledsagesymptomer som eks. unormale som prikken, følelsesløshed eller en prikkende fornemmelse .